Bijenpromotie

Bijvriendelijk asperges telen

Het voortbestaan van de honingbijen staat onder druk door diverse externe factoren. Enkele van deze factoren zij te weinig kennis over- en gebrek aan biodiversiteit voor bijen. Daarom doen wij ook een en ander aan promotie en zijn we een project gestart in samenwerking met Alliance. In het project ‘bijvriendelijk telen’  werken imker, teler en toeleverancier op een dusdanige wijze samen waardoor de omstandigheden zo optimaal mogelijk is voor de honingbijen. Om dit project goed van start te laten gaan en goed te laten verlopen, zijn wij als professionele imkerij vanaf het begin betrokken geweest; om kennis te delen en richtlijnen uit te zetten en te handhaven.

Bijvriendelijk telen houdt onder meer in dat de teler bij het aspergeveld een percentage van het totale areaal inzaait met een speciaal voor bijen samengesteld bloemenmengsel. Dit om de diversiteit voor de bijen te vergroten. In overleg met Alliance worden gewasbeschermingsmiddelen ingezet die niet of weinig belastend zijn voor de honingbij. Daarnaast wordt met het spuittijdstip rekening gehouden met o.a. de vluchttijdstippen en de activiteiten van de bijen.

Tijdens het zomerseizoen plaatsen wij van De Valksche Bijenhof bij iedere nieuw deelnemende teler 2 bijenvolken met daarin 50.000 tot 100.000 bijen. Als deze geplaatst zijn, verzorgt Alliance de veldcontroles; de Valksche Bijenhof controleert de bijenkasten. Aan de hand van specifieke metingen worden de bijenvolken gecontroleerd. Aan de conditie van het bijenvolk is goed af te zien of de teler ook bijvriendelijk teelt.

Bijen promotie markten beurzen streekmarkt actie buitenbeursOverige promotie

Verder vindt u ons regelmatig op:

  • Zomermarkten
  • Beurzen
  • Bedrijfsactiviteiten
  • Lezingen met biologische raakvlakken
  • Gastlessen op HBO en MBO scholen

Bijenvriendelijk telen op televisie

TV Limburg (België) heeft de volgende opname gemaakt, met aan het woord een deelnemende teler, de projectbegeleider van Alliance en de voorzitter van de Limburgse imkerbond.