Bijen vliegen nu al uit voor de eerste reinigingsvlucht

De bijen hebben overigens geen last van het warme weer, want in de bijenkast zijn ze in staat zelf de temperatuur te reguleren. Mocht er nog een late winter komen, kunnen ze er nu in ieder geval weer even tegen!

Mogelijk probleem voor de fruittelers

Hoewel de bijen nu geen directe hinder ondervinden van de zachte weersomstandigheden, is de eerste vorst van betekenis wel gewenst. Door de relatief warme dagen, komt de natuur snel op gang. Als er dan alsnog vorst komt, zal er veel kapot gaan vriezen, met als gevolg dat er in het voorjaar minder bloesem zal zijn. Veel fruittelers hebben de late winter van 2011/2012 nog vers in het geheugen en vinden de situatie dan ook vrij zorgelijk. 'Door de late vorst in die winter is het overgrote deel van de perenbloesem bevroren en waren de opbrengsten marginaal'

Ga terug

Reactie toevoegen