‘Hoe honingbijen de weg naar de voedselbron vinden’

In een nieuwe studie hebben wetenschappers een belangrijke ontdekking gedaan over het traceren van, en het foerageren op nieuwe voedselbronnen. Dat licht een belangrijke rol speelde was al langer bekend, maar het blijkt een nog geavanceerder systeem dan voorheen altijd aangenomen werd.

Honingbijen hebben een bijzonder efficiënt systeem voor het vinden van voedselbronnen. Voortdurend zijn er een aantal speurbijen op pad, die voedselbronnen traceren. Als deze speurbijen een interessante bron gevonden hebben, onthouden ze de locatie, vliegen terug naar de kolonie. In de bijenkast communiceren ze met de andere bijen waar er wat te vinden is door specifieke waggel-dansjes op de raten. Vervolgens worden dan de andere bijen gemobiliseerd om te gaan foerageren.

Het onderzoek 

Onderzoekers hebben ontdekt dat gepolariseerd lichteen grote invloed heeft bij het vinden van potentiële voedselbronnen. Het licht dat van de zon straalt naar de aarde, door de atmosfeer gepolariseerd, niet zichtbaar voor het menselijke oog.

Bekijk ook:

Groot Australisch onderzoek onderzoekt bijensterfte met sensoren >>

Belangrijkste oorzaken bijensterfte bekend (samenvatting) >>


Deze video laat zien wat er al bekend was van de bijendansjes

In een nieuwe studie van de Universiteit van Queensland Brain Institute Queensland hebben onderzoekers geconstateerd dat de waggeldans van de speurbijen gebruiken om de andere werksters te mobiliseren, eigenlijk gebaseerd is op de patronen van gepolariseerd licht.

Resultaat 

In een eerder onderzoek was er al onderzocht hoe honingbijen en mieren gepolariseerd licht gebruiken om te navigeren. Op basis van de onderzoeksresultaten van deze studie zijn de wetenschappers van de universiteit van Queensland die gegevens gaan vertalen naar de waggeldansjes van de speurbijen naar de ‘lichtkaart’ van de hemel. Gemobiliseerde haalbijen bleken de gedicteerde gegevens van de speurbijen feilloos op te volgen.

Invloed van licht op de bijendansjes

Aangezien de polarisatie van het licht aangeeft uit welke richting het komt, wordt dit vertolkt in de dansjes die de bij uitvoert op het verticale vlak van de honingraten. Hierbij geeft de as van de dans de richting van de voedselbron aan, ten opzichte van het licht. Voor het experiment hebben de onderzoeker kunstmatig gepolariseerd licht toegepast, onderwijl er gemonitord werd welke invloed het had op de waggeldansjes die uitgevoerd werden.

Conclusie onderzoekers

Honingbij op bloem nectar en stuifmeel bestuiving honing

Aansluitend op deze studie werden er experimenten uitgevoerd hoe de waggeldansjes konden worden gewijzigd door de bijenkast te verlichten met kunstmatig gepolariseerd licht. De onderzoekers stellen: “Deze experimenten tonen aan dat foeragerende bijen het gepolariseerde licht waarnemen en op basis van die informatie de richting van hun vlucht bepalen”.

Met dit onderzoek willen de wetenschappers beter leren begrijpen hoe bijen hun weg vinden naar hun voedselbronnen. Daarbij hopen ze ook het minuscule bijenbrein beter te leren begrijpen.

 

Ga terug

Reactie toevoegen