Hommelpopulatie bedreigt honingbijen in voortbestaan?

Deformed wing virus zieke honingbijen ziekten vuilbroed dwv noneybees Bijensterfte wordt door de meeste wetenschappers veroorzaakt door een combinatie van verzwakking door voedseltekort en ziektendruk in combinatie met parasitering van de jonge bijen in een kolonie door de Varroa Destructor. De bijensterfte wordt daarom ook aangeduid met de term colony collapse disorder (CCD) Al langere tijd wordt de Varroa mijt aangewezen als een verspreider van de schadelijke virussen. Naast deze mijten is er nu een volgende verdachte als verspreider, zo blijkt uit een Argentijns onderzoek, namelijk de hommel.

3 typen virussen van honingbijen

Onderzoekers verrichten metingen op hommels in de provincie Buenos Aires en stuiten daarbij op 3 typen virussen die schadelijk zijn voor honingbijen. Het gaat om het verkreukelde-vleugelvirus (DWV), het zakbroedvirus (SBV) en het zwarte-koninginnencelvirus (BQCV) Vooralsnog lijken de hommels slechts alleen drager te zijn van deze virussen zonder er zelf schadelijke gevolgen van te ondervinden. 

Verspreiding en concentratie van virussen

Vastgesteld in het onderzoek is dat deze drie virussen kunnen worden verspreid en overgedragen door hommels  die op dezelfde planten foerageren als de honingbijen. Tot op heden werd vooral de varroamijt geassocieerd met het overbrengen van deze virussen. Duitse onderzoekers hebben al bewezen dat bijenvolken met een zeer hoge varroa-infectie  een sterk verminderde conditie hebben in de winter. Bekend is dat DWV sterk kan vermeerderen in varroamijten. Het aantal virusdeeltjes kan hierdoor met een factor 100.000 toenemen in een populatie. Of hommels ook vermeerderaars van virussen zijn is nog niet bekend.

Beschermen van onmisbare bijenvolken

Bekijk ook:
Alles over bijen >>                Hoe kunt u zelf de bijen helpen >>
Pathogeen plantenvirus mogelijk medeveroorzaker bijensterfte >>

Volgens onderzoeker Francisco José Reynaldi van de universiteit La Plata  levert deze ontdekking nieuwe inzichten op bij het beschermen van de honingbijen. Een goede strategie om bijenvolken te beschermen is zeer noodzakelijk, ook voor Argentinië dat 15% van de wereldproductie van honing voor haar rekening neemt. "Wanneer de honingbij gaat verdwijnen heeft de mensheid niet lang meer te leven", zegt Reynaldo tegen Agentschap DiCYT. "Zonder bestuivers zullen de meeste planten en herbivoren verdwijnen."

Ga terug

Reactie toevoegen