Mannelijke bijen zijn ‘het zwakke geslacht’

Video - race van vitale darren om te paren met een koningin. Bruidsvlucht.

Bekijk ook:  'Hierdoor zijn de bijenvolken aan het verdwijnen' >> 

In de natuur is het een veel voorkomend verschijnsel  dat er sterkteverschillen zijn tussen het mannelijke en vrouwelijke geslacht, zo ook bij de mens. Over het algemeen geldt daarbij dat het mannelijke geslacht fysiek sterker is dan het vrouwelijke. Een team van Zwitserse onderzoekers deed in dit opzicht dus wel een opmerkelijke bevinding.

Bij een studie gepubliceerd door ScienceDaily® is namelijk gebleken dat mannelijke variant van hommels en honingbijen -de darren- gevoeliger zijn voor ziekten als Nosema Carea. De schimmel Nosema Carea is een intestinale parasiet die leefde in Aziatische bijen maar zich versprijd heeft over de hele wereld. Deze parasiet wordt door wetenschappers in verband gebracht met de wereldwijde grote bijensterfte.

Vatbaarheid ziekten van bijen 

Honingbijen zijn complexe organismen, die in een haploïde en diploïde variant kennen binnen één bijenvolk. Hierbij is in het volk de vrouwelijke variant (koningin en de werksters) diploïde. Evenals bijvoorbeeld mensen hebben deze twee kopieën van ieder chromosoom. De darren daartegenover zijn haploïde met dus een enkele set van ieder chromosoom. Hypothetisch wordt hierom aangenomen dat mannen vatbaarder zijn voor ziekten dan de vrouwen, omdat er geen mogelijkheid is om gemuteerde chromosomen te herstellen.

Foto close up van paring dar honingbij met bruidsvlucht mating flight honeybee queen Een onderzoeksteam van de Vetsuisse Faculteit van de Universiteit van Bern heeft onlangs aangetoond in een artikel in het open-access tijdschrift PLoS ONE dat de darren  in verhouding tot de werksters beduidend gevoeliger zijn (ze sterven eerder en hebben een slechte lichamelijke conditie ) voor de exotische schimmel Nosema ceranae.

Mannelijke bijen: 'Lui maar onmisbaar'

“Dat mannelijke bijen in de bevindingen een slechtere conditie hebben en sneller sterven in vergelijking met de vrouwelijke variant bij een Nosema besmetting is bijzonder zorgwekkend” stelt promovendus Gina Tanner: “Darren hebben wel geen belangrijke onderhoudsfunctie in een bijenvolk als reinigen en voeden, maar zijn wel verantwoordelijk voor het paren met koninginnen en dus het voortplantingsproces. Bij een tekort aan voldoende vitale darren komt dit proces volgens de wetenschapper  ernstig in gevaar. Uit recente studies in Amerika is namelijk gebleken dat falende koninginnen belangrijke oorzaak is van bijensterfte.

 

Ga terug

Reactie toevoegen