Acties lokale gemeentes helpen bijenpopulaties

'GroenLinks: plantsoen omzetten naar bloeiend insectenrijk groen'


Deze video geeft weer in wat voor soort omgeving
honingbijen goed gedijen

Bekijk ook deze artikelen:

Wat kan ik zelf doen om bijen te helpen?

Gemeenten maken de omgeving bij-onvriendelijk

AMSTERDAM - ZUIDOOST Het grasplantsoen in het stadsdeel omzetten naar bloeiend insectenrijk groen. Het is een idee van GroenLinks. De reden hiervoor is dat de bijenpopulatie in Nederland ernstig wordt bedreigd. Bijen zijn zeer belangrijk voor het bestuiven van groenten, fruit en bloemen. De partij heeft een motie ingediend die unaniem is aangenomen in de stadsdeelraad.

Het omvormen van gras plantsoen in zogenaamde bijenlinten van bloeiende planten is een goede manier om de bijenstand te verhogen. Zogenaamde 'bijenhotels' voor solitaire bijen kunnen het geheel completeren.

Profiterende bijen

Er zijn in Nederland ongeveer 320 verschillende soorten solitaire bijen. Net als honingbijen hebben de solitiare bijen een belangrijke rol bij de bestuiving van planten. Evenals de honingbij kan de solitaire bij wel een steuntje in de rug gebruiken.

Tegenstelling andere gemeenten

Als de motie van GroenLinks gehoor krijgt, is Amsterdam uniek in tegenstelling tot andere gemeenten in Nederland. Hier worden juist veel bloeiende groenstroken vervangen voor grasvelden omdat de onderhoudskosten hiervan relatief veel lager zijn.

 

Ga terug

Reactie toevoegen