Bijenmakelaar voor imkers om kennis te vergroten

'Nieuwe lesmodules over bijengezondheid in de maak'

Er komt een 'bijenmakelaar' om kennis van imkers over bijengezondheid te vergroten. Deze bijenmakelaar zal ervoor zorgen dat beschikbare wetenschappelijke kennis bij trainers van cursussen voor imkeropleidingen terechtkomt. Ook zal de bijenmakelaar als taak hebben het bevorderen van het uitwisselen van kennis tussen imkerorganisaties, landbouw en overheden.

Hij of zij zal in het groene onderwijs het invoeren van lesmodules over bijengezondheid bevorderen.
Dat heeft staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken laten weten waarmee ze het Actieprogramma Bijengezondheid aanbiedt aan de Tweede Kamer. Voor de komende 3 jaar wil de staatssecretaris de helft van de kosten voor zo’n bijenmakelaar voor haar rekening nemen, tot een maximum van 300.000 euro.

Krachten imkers en overheid gebundeld in actieprogramma bijengezondheid

"De intensieve en voortvarende manier waarop alle betrokken partijen bij de totstandkoming van het Actieprogramma hebben samengewerkt, geeft mij vertrouwen voor de toekomst. Bijen zijn onmisbaar in onze natuur, voor de bestuiving van onze gewassen en voor de voedselproductie. Samen kunnen we iets betekenen om de bijensterfte een halt toe te roepen", aldus Dijksma. Op initiatief van de staatssecretaris zijn vertegenwoordigers van zo’n 25 organisaties, waaronder verenigingen van imkers en landbouworganisaties, met elkaar in gesprek gegaan om een gezamenlijk Actieprogramma Bijengezondheid op te stellen. Dit actieprogramma heeft zij op 11 november 2013 in ontvangst genomen. In dit programma zijn voorstellen gedaan om de gezondheid van bijen te bevorderen en de oorzaken van bijensterfte aan te pakken.

Onderzoeksprogramma

Er komt een meerdere jaren doorlopend onderzoeksprogramma. Doel is door standaardinspecties op zo’n 150 locaties factoren in kaart te brengen die van invloed zijn op bijengezondheid en wintersterfte. Voor de komende vier jaar stelt staatssecretaris Dijksma voor dit onderzoek in totaal €600.000 beschikbaar.

Bekijk ook:

Wat kunt u zelf doen tegen bijensterfte?

Bijenkoerier van Bayer over bijensterfte

Oprichting Bijenberaad

De staatssecretaris ondersteunt ook de oprichting van het zogenoemde Bijenberaad, een beraad van bij het actieprogramma betrokkenen. Doel is te stimuleren dat de activiteiten om de bijengezondheid te bevorderen van de grond komen. Ook zal dit Bijenberaad het platform zijn voor verdere discussies over dit onderwerp. Dit beraad moet in principe door betrokken partijen zelf worden gedragen. Maar het eerste jaar wil de staatssecretaris dit een vliegende start geven door een voorzitter en vergaderfaciliteiten te leveren.

 

Bron: Ministerie van economische zaken

Ga terug

Reactie toevoegen