Bayer: "Imidacloprid bij gebruik volgens etiket veilig voor bijen"

Emissie naar oppervlaktewater moet verder worden teruggedrongen

"Kort geleden publiceerden onderzoekers van Wageningen UR de uitkomsten van een studie naar het vliegvermogen van bijen die waren geïnfecteerd met Varroamijt i.c.m. blootstelling aan neonicotinoïden. Deze Wageningse studie is één van de duizenden studies die naar imidacloprid zijn gedaan. Elke maand komen daar een veertigtal studies bij. Imidacloprid is daarmee  een van de best onderzochte stoffen."

Zo begint het bericht dat Bayer publiceert op haar website als reactie op de Wageningse studie. De farmaceutische reus stelt dat de vele studies effecten van de imidacloprid op bijen aantonen. Echter, welke effecten worden gevonden hangt sterk af van de proefopzet. Duidelijk is dat effecten die worden waargenomen onder kunstmatige omstandigheden vaak verschillen van de gevonden effecten onder natuurlijke veldomstandigheden. In de recente studie uit Wageningen werd gekeken naar bijen uit zieke bijenvolken die lange tijd kunstmatig waren gevoerd met imidacloprid. Dit soort studies is waardevol, ook al is er in veel studies sprake van een onnatuurlijke situatie. De studies laten zien welke effecten mogelijk zijn en waar dus op moet worden gelet bij het gebruik van imidacloprid.

Bekijk ook dit bijen nieuws:

Nature Award 2015 gaat naar prachtige film met honingbijen >>

MARLA SPIVAK: 'Waarom bijen verdwijnen' (video) >>

Met dit soort kennis zijn toepassingen van neonicotinoïden zoals imidacloprid ontwikkeld die veilig zijn voor bijen. De uitkomsten uit proeven onder veldrealistische condities tonen dit aan. Het gaat hier om proeven waarbij honingbijvolken naast akkers met neonicotinoïden behandelde gewassen worden gezet. Dit zijn grote proeven waarbij wordt gekeken naar ontwikkeling en overleving van bijenvolken in een omgeving waar neonicotinoïden volgens goede landbouwkundige praktijk worden gebruikt. De conclusie is keer op keer dat honingbijvolken dan geen onaanvaardbare effecten ondervinden van met neonicotinoïden behandelde gewassen.

Is er dan helemaal geen probleem met het gebruik van imidacloprid?, stelt Bayer in het bericht. 'Helaas wel. In Nederland zien we regelmatig overschrijdingen van milieunormen voor oppervlaktewater. We zien dit bijvoorbeeld in gebieden met intensieve teelten zoals de bollenteelt en de glastuinbouw. Dit is een probleem omdat effecten op populaties in het waterlevende insecten niet kunnen worden uitgesloten. Een effect op bijenvolken is overigens niet te verwachten. De blootstelling van bijenvolken aan imidacloprid in oppervlaktewater is daarvoor te laag. In de praktijk hebben zich hiermee ook nog nooit incidenten voorgedaan.' 

Wat betreft het gebruik van neonicotinoïden, maar overigens ook een veertigtal andere bestrijdingsmiddelen, is er dus nog werk aan de winkel. De emissie van bestrijdingsmiddelen naar het oppervlaktewater moet verder worden teruggedrongen. Hiervoor bestaan diverse kansen. Gedacht kan worden aan de schone en veilige toepassing van middelen door naleving van etiketvoorschriften en de inzet van emissiebeperkende maatregelen, de verdere optimalisering van gebruik van middelen door geïntegreerde gewasbescherming en het aanvullen van het middelenpakket met nieuwe innovatieve middelen. Door deze kansen te benutten kan de gewasbescherming verder verduurzamen. (bron: Bayer CropScience)

Varroa imidacloprid neonicotine neonicotinoïde bijensterfte bayer syngentha

Ga terug

Reactie door Hans de Groote |

Vreemd toch dat wijnproducent-reuzen-landen het product verbieden. Ook de zonnebloemteelt wil niet in een kwaad daglicht komen.Op mijn terras liggen soms dode insecten, van de jaarlijkse trek uit Wageningen.

Reactie toevoegen