Veel bloemenmengsels ongeschikt voor bijen en vlinders

Er is de laatste tijd steeds meer aandacht voor bijen en vlinders. Op veel plekken worden bloemenmengsels ingezaaid om deze bedreigde dieren te helpen. Vaak kleurrijk en prachtig om te zien, maar helpen zogenaamde 'carnavalsmengsels' bijen en vlinders?

Vorige week werden door medewerkers van De Vlinderstichting en de NBV negen plaatsen bezocht waar dit jaar idylles zullen worden aangelegd. Idylles zijn grote, bloemrijke plekken voor vlinders, bijen en mensen. Afgelopen zaterdag waren vrijwilligers van Food4Beesbijeen op Landgoed de Baest en ook hier passeerden allerlei initiatieven de revue waardoor er meer voedsel voor bijen en andere bestuivers beschikbaar komt gedurende het jaar. Bij een landelijke bijeenkomst van ‘groene’ wethouders afgelopen week bleek dat veel gemeenten zich sterk willen maken voor vlinders en bijen. In het agrarisch gebied worden bloemrijke akkerranden aangelegd.
In idylles wordt gewerkt met inheems materiaal (foto: Kars Veling)
In idylles wordt gewerkt met inheems materiaal (foto: Kars Veling)

Bloemenmengsels: goed initiatief

Geweldig al die plannen en voornemens. Het zijn prachtige initiatieven en broodnodig, want het gaat niet goed met vlinders en bijen. Het gebrek aan voedselplanten met nectar en/of stuifmeel is een van de oorzaken van de achteruitgang van deze dieren.

Juiste bloemenmengsel?

Vanaf eind februari tot in november toe zijn bijen en vlinders actief en hebben ze dus voedsel nodig. Op veel plaatsen zijn, in ieder geval een deel van het jaar, te weinig bloeiende planten aanwezig. Hier kan en moet wat aan gedaan worden! Een van de methoden is om in te zaaien. Bermen, gazons in stedelijk gebied of tijdelijke natuur op braakliggende gronden kunnen zaaiklaar gemaakt worden en worden ingezaaid met bloemen. Dit gebeurt ook al, maar niet altijd profiteren de bijen en vlinders daarvan. Er zijn veel mengsels op de markt met allerlei uitheemse soorten, die wel een mooi en kleurrijk beeld geven en soms ook wel planten bevatten waar honingbijen hun voedsel halen, maar veel wilde bijen en vlinders hebben daar bitter weinig aan.

Iedere bij zijn eigen soort bloemen

Van de 350 wilde bijen in Nederland zijn er veel die gespecialiseerd zijn op een of enkele plantensoorten. Dat zijn vaak inheemse planten en in de carnavalsmengsels zitten deze niet. Vlinders hebben, naast bloeiende planten waaruit ze hun brandstof halen, ook waardplanten nodig waarop ze zich kunnen voortplanten. Dit zijn ook vrijwel altijd inheemse soorten. In de idylles die we aanleggen wordt daarom gebruik gemaakt van inheemse plantensoorten en inheems zaad. Dit is fors duurder dan die carnavalsmengsels, maar wel veel beter voor vlinders, bijen en andere bestuivers en daar doen we het voor.


Tekst en foto: Kars Veling, De Vlinderstichting

Bekijk ook:
Wat kan ik zelf doen om bijen en vlinders te helpen? >>
Onderzoek wijst werking van honing bij verkoudheid uit >>

Ga terug

Reactie toevoegen