'Het is niet onbekend dat de Toernee Mondi'Alle veel meer is dan een muzikaal evenement met muziek ind e cafés en op een aantal pleinen in de stad', vertelt Geert Van Kelecom van de Toernee Mondi'Alle. 'We willen onze bezoekers ook op een interactieve manier sensibiliseren voor een beter wereld en daarbij elk jaar een project steunen. Deze editie draait alles rond de problematiek van stervende bijenkolonies. Bijen die niet meer zorgen voor de bevruchting van bloemen en planten, hebben een groot impact op mens en milieu'.

Succes van de actie

'Onze vorige actie’s met bijenlekkernijen en de vertoning van de film “More than honey” kenden reeds succes. Vorige week konden mensen op de markt al zaadbollen draaien uit onze zaadautomaat om zelf bloemen te zaaien. We zetten ook een verduidelijkend bord op het Possozplein. Nu Servais ook op een bijenkorf staat, kan niemand nog rond dit thema heen', aldus Geert Van Kelecom. 'Voor deze editie gaan we niet voor de klassieke vorm van de wereldbol zoals we tot nu toe altijd al deden, maar zetten we Servais tijdens de November Wereldmaand op een bijenkorf. Het is niet alleen de thuisbasis van de zoemende bijen maar het zal op 23 november ook het kloppende hart zijn van Toernee Mondi’alle', vult Elke Dannau aan.

heilige servais beschermt de bijenkorf waar hij op staat, goede werken bijensterfte, steun bijenkolonie

Steun duurzame bijenteelt

Toernee Mondi'Alle steunt met de opbrengst steeds een concreet project. 'Dit jaar steunen we een project van Hallenaar Pieter Timmermans rond de duurzame bijenteelt in en rond San Juan Del Sur in Nicaragua om op deze manier de bijenteelt aldaar op een zelfbedruipende manier te promoten en de mensen te leren over en hoe om te gaan met bijen', aldus Geert Van Kelecom. 'Als de imkers in opleiding voldoende ervaring hebben opgedaan kunnen ze hun eigen kasten beheren en zelfs hun complete imkerij oprichten. Zo worden ze economisch compleet onafhankelijk. Concreet zal onze steun gebruikt worden om een tweede persoon de kans te geven in de imkerij te komen werken. Wanneer het oogstseizoen gunstig verlopen is zal men daar ook extra bijenvolken mee aankopen. Wij kijken alvast uit naar de resultaten.'

Zie ook:

Wat doet de landbouw tegen bijensterfte

Wat kunt u doen tegen bijensterfte

Meer nieuws over honingbijen