Honingbijen bedreiging voor hommels, vlinders, zweefvliegen en andere insecten?

Honingbij bestuift bloesem brengt stuifmeel op stamper vanaf helmdraad

Het wordt door veel biologen beweerd: onze westerse honingbijen (de apis mellifera) vormt door de grote aantallen insecten in een kolonie een bedreiging voor hommels, vlinders en solitair levende bijensoorten. De gedachtengang hiervan is dat de honingbijen bepaalde gebieden dermate uitputten, zodat de solitaire bijen en andere nectar en stuifmeel etende insecten met voedselschaarste te maken krijgen.

Honingbijen zorgen in ons ecologisch systeem voor essentiële bestuiving

Honingbijen zijn efficiënt en bloemvast. Door de bloemvastheid, zullen ze ook altijd kiezen voor vegetaties die massaal bloeien. Te denken valt aan: fruitbloesem (appel, peer, kers, framboos, braam, aardbei, en bessen) maar ook koolzaad, lindebloesem, accaciabloesem, vuilboom, heidevelden, springbalsemien en zo nog een aantal massaal bloeiende gewassen. Daarnaast zullen de bijen om een gevarrieerd stuifmeelaanbod te garanderen, ook een aantal andere bloemsoorten bezoeken. Daardoor worden veel wilde bloemsoorten beter bestoven.

Bestuiving door bijen zorgt voor meer bloemen

Door deze bestuiving volgt als vanzelf dat bloemen meer zaad kunnen produceren. Uiteindelijk is het merkbaar dat het aantal (soorten) wilde bloemen in de bestaande vegetatie toe zal nemen. Een gerenomeerd onderzoek wijst dan ook uit dat de solitaire bijen en andere insecten juist meer voedsel aangeboden krijgen, waardoor ook deze populaties toe zullen nemen. 

Doorbreking van monoculturen helpt alle insecten

Vereiste is echter wel dat er ruimte moet zijn waar wilde bloemen de kans moeten krijgen. Want door de monoculturen in land en tuinbouw is het buitengebied voor bijen en andere bloemminnende insecten beslist een arm gebied geworden. Het nieuwe maaibeheer van bermen en inzaaien van akkerranden met bijenmengsels werpt dan ook zeker zijn vruchten af! En uiteindelijk is ook de agrariër beter af met meer insecten in zijn directe omgeving, doordat het opbrengst en kwaliteit verhogend werkt. Maar ook natuurlijke vijanden als diverse zweefvliegen die ongewenst gedierte in het gewas eten, zullen hierdoor aangetrokken worden.

Bekijk deze schitterende video hoe met goed bermbeheer de biodiversiteit met honingbijen toeneemt! En hoe dat prachtig samengaat met toename van hommels, (zweef)vliegen en andere insecten.